تماس

Home/تماس

اسپانیا

Eurolatina Tecnical Trading S.L.
Eurolatina Tecnical Trading S.L.‎
Polígono Industrial Torres
Carrer dels Calafats, Manzana 2, Nave 15
03570 Villajoyosa (Alicante)‎
تلفن.: +34 96 681 0465
نمابر: +34 96 599 2008
پست الکترونیکی: info@tectra.es

آلمان

Tectra Tecnical Trading GmbH
Tectra Tecnical Trading GmbH‎
Papenreye 22
22453 Hamburg
تلفن.: +49 (40) 35989095
نمابر: +49 (40) 65584320
پست الکترونیکی: hamburg@tecnicaltrading.com

شیلی

Tectra Tecnical Trading Ltda.
BSC Tecnical Trading División Chile Ltda.‎
Avda. Libertad 269, Oficina 205
252 0237 – Viña del Mar
تلفن.: +56 32 271 4000
نمابر: +56 32 271 1122
پست الکترونیکی: chile@tecnicaltrading.com

دوبی

Tectra Tecnical Trading, S.L.
Tectra Tecnical Trading, S.L.‎
Jebel Ali Free Zone
LOB03 – 128
POB 261599 – UAE
تلفن.: +971 (4) 8876823
نمابر: +971 (4) 8876842
پست الکترونیکی.: DXB@tecnicaltrading.com

Contacto

info@tectra.es

Phone: +34 96 681 0465

Fax: +34 96 599 2008